Otpornost bakterija na antibiotike u Hrvatskoj

Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2019.g.

Rezistencija bakterija na antibiotike je jedan od vodećih problema današnje medicine. Činjenica je to koju ističu brojne nacionalne i međunarodne institucije uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (World Health Organization, WHO) i Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). O problemu rezistencije se posebno učestalo govori tijekom Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima (World Antibiotic Awareness Week, WAAW) i Europskog dana svjesnosti o antibioticima (European Antibiotic Awareness Day, EAAD). Povodom obilježavanja tih datuma u Zagrebu se održava EAAD / WAAW Simpozij te organiziraju brojne aktivnosti usmjerene na edukaciju javnosti što se proteže i cijelim razdobljem jeseni i zime kada su infekcije gornjih dišnih puteva posebno učestale te zlouporaba antibiotika kroz neodgovarajuće propisivanje i samoliječenje najviše dolazi do izražaja. Nakon više od desetljeća intenzivnih javnih kampanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te više od dva desetljeća ujedinjenog praćenja rezistencije u Europi, još uvijek postoje značajni nedostaci u znanju i ponašanju zdravstvenih djelatnika vezano uz razumijevanje problema rezistencije na antibiotike. Ispitivanje koje je ECDC proveo u 2019. godini ukazuje da su znanje i svjesnost o rezistenciji na antibiotike općenito visoki među zdravstvenim djelatnicima i 89% ispitanika je odgovorilo da postoji povezanost između propisivanja antibiotika i nastanka i širenja rezistencije. Međutim, samo 58% ispitanika smatra da oni osobno imaju bitnu ulogu u kontroliranju rezistencije na antibiotike. Očito, naš zadatak nije uvjeravati zdravstvene djelatnike da je rezistencija na antibiotike problem već ih pokušati uvjeriti da je svaki zdravstveni djelatnik odgovoran za kontroliranje nastanka i širenja rezistencije svaki dan, u svakoj prilici kada donosi odluke o primjeni antibiotika i kada se nalazi u prilici primjenjivati mjere standardne i specifične izolacije. Isto ispitivanje ECDC-a je pokazalo da su sestre zdravstveni djelatnici koji vjerojatno najčešće pravilno provode higijenu ruku, jer 73% njih poznaje WHO “Pet trenutaka za higijenu ruku”, a postotak ispitanika koji su izjavili da mogu nabrojati pet trenutaka je za ostale profesije zdravstvenih djelatnika bio daleko niži. Iako svatko mora biti odgovoran za razumnu uporabu antibiotika, ne može svatko biti stručnjak za primjenu antibiotika. Neophodno je, stoga, uspostaviti timove (engl. „antimicrobial stewardship“, A-timovi) i programe upravljanja antibioticima koji će omogućiti razumnu primjenu antibiotika kroz razvijanje kliničkih smjernica. U studiji ECDC-a više od 75% ispitanika je izjavilo da imaju lagan pristup smjernicama za liječenje infekcija. U 2019.g. Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije (ISKRA) je započela sastavljanje kratkih smjernica u formatu “flash card” ili “one pager” za pristup liječenju infekcija gornjih dišnih puteva. Prijedlog smjernica je prezentiran na EAAD / WAAW simpoziju. Ova publikacija donosi niz vrijednih podataka o rezistenciji u najčešćih bakterijskih uzročnika infekcija u ljudi kao i podatke o potrošnji antibiotika u Hrvatskoj te je podloga za stvaranje nacionalnih i lokalnih smjernica za razumnu uporabu antibiotika te za konstruktivnu međusektorsku suradnju. Rješenja za kontrolu širenja rezistencije na antibiotike se trebaju tražiti unutar široke suradnje u sklopu načela jedinstvenog zdravstva (engl. „One Health“), međunarodne i lokalne suradnje, ali bez aktivnog sudjelovanja i osjećaja odgovornosti svakog zdravstvenog djelatnika teško će se postići uspjeh u smanjenju širenja rezistencije. Iskrena zahvala svim pojedincima koji su sudjelovali u prikupljanju podataka, analizi rezultata i nastanku ove publikacije koja, nadamo se, nadopunjuje mnoge druge aktivnosti kontrole širenja rezistencije.

Arjana Tambić Andrašević

Predsjednica Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2019.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2018.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2017.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2016.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2015.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2014.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2013.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2012.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2011.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2010.g.pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2009.g.pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2008.g.pdf