Otpornost bakterija na antibiotike u Hrvatskoj

Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2020.g.

Godinu 2020. je u mnogim aspektima života, a pogotovo u pitanju zdravlja i organizacije zdravstvenog sustava, obilježila epidemija SARS-CoV-2. Glasnogovornica Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) je izjavila da je pandemija bolesti COVID-19 velika pošast za čovječanstvo, no da ECDC rezistenciju bakterija na antibiotike smatra još većom, iako puno tišom, prijetnjom za čovječanstvo. Stručnjaci koji se u rutini učestalo susreću s izazovima u liječenju pacijenata oboljelih od infekcija uzrokovanih multiplorezistentnim bakterijama su toga svjesni, no treba uložiti mnogo u edukaciju i podizanje svijesti da svatko, ponaosob, tko sudjeluje u propisivanju, izdavanju ili konzumiranju antibiotika treba dati svoj doprinos u racionalizaciji primjene i očuvanju djelotvornosti antibiotika. Već dugo se kontroli širenja rezistencije pristupa s pozicije jedinstvenog zdravstva (engl. „One health approach“) gdje se prepoznaje važnost kontrole uporabe antibiotika i širenja rezistencije ne samo u sektoru humane medicine, već i u veterinarskom sektoru i okolišu. Kroz blisku suradnju u okviru Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA-e) sve više izmjenjujemo podatke o rezistenciji i potrošnji antibiotika u raznim sektorima i sve smo više svjesni ekološke povezanosti s brojnim mogućim rezervoarima rezistentnih gena. Ipak, rezistencija na antibiotike koji su zadnja linija terapije životnougrožavajućih infekcija, najviše je posljedica velike uporabe antibiotika u humanoj medicini i suboptimalne kontrole širenja rezistentnih uzročnika prvenstveno u bolničkoj sredini. Praćenje rezistencije i potrošnje antibiotika je osnova međunarodne, pa tako i hrvatske nacionalne strategije za kontrolu širenja rezistencije te rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju osnovu za daljnje aktivnosti predviđene nacionalnim programom kao što je edukacija i podizanje svijsnosti o situaciji u lokalnoj sredini, pisanje smjernica za racionalnu uporabu antibiotika te planiranje istraživanja i intervencija u području kontrole širenja rezistencije na antibiotike. Mnogi od rezultata prikazanih u ovoj publikaciji se mogu naći i u sklopu međunarodnih izvješća o rezistenciji i potrošnji antibiotika u Europskoj uniji, što omogučuje dobru suradnju s drugim zemljama. Ipak, prvenstveno se nadamo da će ovi podaci mnogima pomoći u primjeni antibiotika u svakodnevnom radu te da će sve više jačati svijest da kod svake individualne antimikrobne terapije treba misliti na dobrobit pojedinca koji ju konzumira, ali i budućih pacijenata koji će tražiti pomoć liječnika.
Mnogi stručnjaci su sudjelovali u prikupljanju podataka, analizi rezultata i nastanku ove publikacije te im se svima iskreno zahvaljujem na uloženom trudu i želji da daju svoj doprinos kontroli širenja rezistencije.


Arjana Tambić Andrašević
Predsjednica Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2020.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2019.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2018.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2017.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2016.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2015.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2014.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2013.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2012.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2011.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2010.g.pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2009.g.pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2008.g.pdf