Otpornost bakterija na antibiotike u Hrvatskoj

Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2018.g.

Svake godine u Europi otprilike 33000 ljudi umire od infekcija uzrokovanih multiplorezistentnim bakterijama, što odgovora pogibelji od rušenja jednog zrakoplova skoro svaki treći dan. Otprilike tri četvrtine takvih infekcija je povezano sa zdravstvenom skrbi i činjenica je da bi mnoge od njih mogle biti spriječene dobrim provođenjem mjera kontrole bolničkih infekcija. No, glavni pokretač nastanka rezistentnih sojeva je potrošnja antibiotika prvenstveno u humanoj medicini, ali i u veterini i gospodarstvu. Zbog toga se problemu rezistencije na antibiotike pristupa kroz načelo jedinstvenog zdravstva (engl. „One Health“). Ova publikacija doprinosi zajedničkom rješavanju problema podacima iz humane medicine i omogućuje usporedbu s podacima iz veterinarskog sektora. Rezultati objavljeni u ovoj publikaciji su i osnova za razvijanje lokalnih i nacionalnih smjernica te provođenje javnih kampanja, aktivnosti koje koordinira Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije (ISKRA). Uz osnovno praćenje osjetljivosti najčešćih bakterijskih vrsta iz svih kliničkih izolata ova publikacija uključuje i praćenja specifičnih uzročnika, poput Mycobacterium tubeculosis, invazivnih izolata i u zadnje vrijeme gonokoka. Rezultati o ambulantnoj i bolničkoj potrošnji antibiotika su također neizostavan dio ove publikacije i omogućuju analizu povezanosti potrošnje antibiotika i razvoja rezistencije. Osobito je korisno što se, s obzirom na korištenje iste metodologije kroz dugogodišnje praćenje, mogu pratiti trendovi u potrošnji i rezistenciji. Sastavni dio publikacije je i izvješće o izolatima koji se zbog svojeg rijetkog ili neuobičajenog fenotipa retestiraju u referentnom laboratoriju, što omogućuje pravovremeno otkrivanje novih i širenje poznatih mehanizama rezistencije. Velik broj testiranih izolata, standardizirana metodologija testiranja osjetljivosti te rezultati redovne vanjske kontrole, koji se objavljuju i komentiraju u ovoj publikaciji, garantiraju pouzdanost prikupljenih podataka. Prikupljenje ovih podataka bitan je dio hrvatskog nacionalnog programa za kontrolu rezistencije na antibiotike, no bez daljnjeg postupanja baziranog na ovim informacijama teško će se postići racionlizacija propisivanja antibiotika i toliko željena reverzija osjetljivosti na ključne antibiotike. Dio ovdje opisanih aktivnosti su i ključni dijelovi bolničkih programa upravljanja antibioticima (engl. „antimicrobial stewardship“, AMS) koji se sve više nadopunjuju i presječnim izvidima o propisivanju antibiotika. Sve više ustanova osniva i službene timove za upravljanje antimikrobnom terapijom, tzv. A-timove, jer brojne aktivnosti usmjerene na racionalizaciju primjene antibiotika zahtjevaju stručnost, posvećenost, i vrijeme za provođenje programa i pomnu analizu podataka prikupljenih u vlastitoj sredini. Uz analizu trendova u vlastitoj sredini ova publikacija omogućuje komparaciju s drugim centrima u Hrvatskoj, ali i usporedbu nacionalnih rezultata s drugim Europskim zemljama. 

Arjana Tambić Andrašević

Predsjednica Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2018.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2017.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2016.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2015.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2014.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2013.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2012.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2011.g. pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2010.g.pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2009.g.pdf

Izvještaj o osjetljivosti i rezistenciji bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u 2008.g.pdf