O nama

ISKRA – Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike
je tijelo pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH koje koordinira sve aktivnosti vezane uz kontrolu širenja rezistencije na antibiotike u Hrvatskoj i koje surađuje s istovjetnim tijelima u drugim europskim zemljama.

Aktivnosti

-praćenje rezistencije
U Hrvatskoj se rezistencija na antibiotike prati već više od deset godina kroz aktivnosti Odbora za praćenje rezistencije bakterija pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske i Referentnog centra za praćenje rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH pri Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb. Na području praćenja rezistencije Hrvatska je uključena u europski projekt European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS).

-praćenje potrošnje antibiotika
Potrošnja antibiotika, izražena u definiranim dnevnim dozama, se u Hrvatskoj prati od 2000.godine. Na tom području Hrvatska je uključena u europski projekt European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC).

-edukacija
U tijeku je implementacija prvih ISKRA hrvatskih nacionalnih smjernica o primjeni antibiotika (grlobolja, uroinfekcije, kontrola MRSA, kirurška profilaksa). ISKRA podupire organizaciju brojnih stručnih i znanstvenih sastanaka.

-javna kampanja za očuvanje djelotvornosti antibiotika
Edukacija građana je bitan čimbenik u racionalnizaciji potrošnje antibiotika s obzirom da su mnogi građani skloni samoinicijativnom uzimanju antibiotika. Građani pri tome nisu svjesni koliku štetu nanose umanjujući djelotvornost antibiotika u indikacijama kada su zbilja potrebni. Europska Unija apelira na sve zemlje članice da provode intenzivnu javnu kampanju za racionalizacijom uporabe antibiotika te se tome priključila i Hrvatska. Svim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i ljekarnama podijeljeni su edukativni letci za građane.

Članovi

 1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med. – Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”- predsjednica
 2. Dunja Skoko-Poljak, dr. med. – Ministarstvo zdravstva – zamjenica predsjednice
 3. Prim. Marina Payerl Pal, dr. med. – Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
 4. Prof. dr. sc. Jasenka Škrlin, dr. med. – Klinička bolnica Dubrava
 5. Mr. sc. Vesna Mađarić, dr. med. – Opća bolnica Koprivnica
 6. Prim. mr. sc. Ljiljana Betica-Radić, dr. med. – Opća bolnica Dubrovnik
 7. Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med. – Klinički bolnički centar Rijeka
 8. Prof. dr. sc. Igor Francetić, dr. med. – Klinički bolnički centar Zagreb
 9. Prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med. – Klinički bolnički centar Zagreb
 10. Dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med. – Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 11. Prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, dr. med. – Dom zdravlja Samobor
 12. Ivana Lohman Janković, dr. med. vet. – Ministarstvo poljoprivrede
 13. Kristina Ferara Blašković, MBA – Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 14. Prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm. – Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 15. Tea Strbad, dr. med., specijalist kliničke farmakologije – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 16. Doc. dr. sc. Zoran Lončar, dr. med. – Medius – Udruga za ljudska prava u medicini i zdravstvu
 17. Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mr. pharm. – Hrvatsko farmaceutsko društvo
 18. Izv. prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. – Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
 19. Sven Pal, dr. med. – Županijska bolnica Čakovec
 20. Dr. sc. Nives Rinčić, dr. med. dent. – Hrvatska komora dentalne medicine
 21. Dragan Soldo, dr. med., specijalist obiteljske medicine – Hrvatsko društvo obiteljskih doktora