ISKRA smjernice

Objavljene ISKRA smjernice

ISKRA Smjernice za grlobolju: dijagnostički i terapijski pristup
ISKRA Smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava
Dopune ISKRA Smjernica antimikrobnog liječenja i profilakse infekcija mokraćnog sustava
ISKRA Smjernice za prevenciju, kontrolu i liječenje infekcija koje uzrokuje meticilin-rezistentni staphylococcus aureus (MRSA)
ISKRA Smjernice o antimikrobnoj profilaksi u kirurgiji
Smjernice ISKRA za dijagnostiku i liječenje prostatitisa-hrvatske nacionalne smjernice


Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH osnovalo je 16. prosinca 2010. godine sljedeće stručne radne grupe za izradu nacionalnih smjernica:

Radna grupa za izradu nacionalnih smjernica za liječenje izvanbolničkih pneumonija u odraslih u sastavu:
Prof.dr.sc. Ilija Kuzman (Hrvatsko društvo za infektivne bolesti) – voditelj radne grupe
Prim.dr.sc. Antonija Ivičević (Hrvatsko pulmološko društvo) – voditelj radne grupe
Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević (Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike)
Prim.mr.sc. Ljiljana Betica Radić (ISKRA MZSS RH)
Dr. Marko Kutleša (Hrvatsko društvo za kemoterapiju)
Prof.dr.sc. Vera Vlahović Palčevski (Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju)
Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević (Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju)
Prim.dr.sc. Anđelko Korušić (Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu)
Doc.dr.sc. Ivica Mažuranić (Hrvatsko društvo radiologa)
Dr. Zlata Ožvačić Adžić (Hrvatsko društvo obiteljskih doktora)
Prof.dr.sc. Maja Abram (Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike AMZH)
Prim.dr.sc. Neven Rakušić (Hrvatsko torakalno društvo)
Dr. Rok Čivljak (Sekcija za respiratorne infekcije Hrvatskog društva za infektivne bolesti)
Prim.dr.sc. Ivan Puljiz (Referentni centar za infektivne bolesti)
 

Radna grupa za izradu nacionalnih smjernica za liječenje sistemnih gljivičnih infekcija u sastavu:
Doc.dr.sc. Radovan Vrhovac (Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuziologiju) – voditelj radne grupe
Doc.dr.sc. Jasenka Škrlin (ISKRA MZSS RH)
Dr. Davorin Herceg (Hrvatsko društvo za internističku onkologiju)
Dr.sc. Marija Jandrlić (Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju)
Prof.dr.sc. Igor Francetić (Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju)
Doc.dr.sc. Ernest Bilić (Referentni centar za dječju hematologiju i onkologiju
i Hrvatsko pedijatrijsko društvo)
Prim.dr. Danica Bošnjak (Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu)
Prof.dr.sc. Josip Begovac (Hrvatsko društvo za infektivne bolesti)
Prof.dr.sc. Bruno Baršić (Hrvatsko društvo za kemoterapiju)
Dr. Branka Sladoje-Martinović (Referentni centar za transplantaciju bubrega)
Prof.dr.sc. Emilija Mlinarić Missoni (Referentni centar za mikološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija)
Dr.sc. Marko Jakopović (Hrvatsko torakalno društvo)
Dr. Hrvoje Puretić (Hrvatsko pulmološko društvo)
Mr.sc. Saša Andrašević (Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije)
Prof.dr.sc. Mihael Skerlev (Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti)
Prof.dr.sc. Damir Nemet (Referentni centar za transplantaciju koštane srži)