Poziv na sastanak Odbora, 16.12.2022.

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na XLIX. sastanak Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH, koji će se održati 16.12.2022. (petak) u Hotelu Academia Zagreb, Centar Kaptol, Ul. Ivana Tkalčića 88, 10000, Zagreb

12.00 – 13.00 Registracija i osvježenje

13.00 In memoriam Prim.dr.sc. Tera Tambić

13.30 – 16.00 Sastanak Odbora

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika prethodnog sastanka
 2. HDKM Sekcija za rezistenciju bakterija na antibiotike
 3. Praćenje rezistencije na antibiotike:
  a. Osvrt na podatke praćenja rezistencije u 2021. godini
  b. Slanje podataka za 2022. godinu
  c. EUCAST standardi za 2023. godinu
 4. Praćenje izolata posebnog značaja
 5. EARS-Net program
 6. Praćenje rezistencije M. tuberculosis
 7. Praćenje rezistencije u gonokoka
 8. Praćenje rezistencije u gljiva
 9. Vanjska kontrola kvalitete
 10. Praćenje potrošnje antibiotika u bolnicama i izvanbolnička potrošnja antibiotika
 11. Osvrt na EAAD i javnu kampanju
 12. Razno

NAPOMENA: Sastanak je otvoren za sve zainteresirane.

Predsjednica Odbora
Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.

Tajnica
Prim. Marina Payerl Pal, dr. med.

POZIV