ECRAID-Base General Assembly, Hotel Esplanade, 5. – 6. lipnja 2023.

Infektivne bolesti pokazale su mogućnost evoluiranja kao niti jedna druga vrsta bolesti u čovjeka. Pandemija COVID-19, sve češće infekcije uzrokovane bakterijama otpornima na antibiotike, samo su neki, ali ne i jedini primjeri naglih promjena u svijetu mikroorganizama koje moramo moći na vrijeme prepoznati kako bismo brzo prilagodili dijagnostiku i liječenje novonastalih bolesti.
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ jedan je od 19 partnera iz devet europskih zemalja u Horizon 2020 projektu ECRAID-Base. U okviru projekta osnovan savez „The European Clinical Research Alliance for Infectious Diseases” (ECRAID) predstavlja jedan od vjerojatno najambicioznijih međunarodnih pothvata usmjerenih na objedinjavanje kliničkog iskustva kako bi se što brže moglo reagirati na izazove koje pred nas stavljaju uzročnici infektivnih bolesti.
ECRAID-ova mreža za klinička istraživanja obuhvaća 1,250 bolnica, 250 ustanova primarne zdravstvene zaštite i 900 laboratorija u više od 40 europskih zemalja. Objedinjena klinička iskustva iz tolikog broja centara, koordinirana konzorcijem ECRAID-Base projekta, mogu pružiti informacije bitne za evaluaciju novih dijagnostičkih testova, terapijskih postupaka, cjepiva i drugih preventivnih i/ili terapijskih intervencija na način koji je puno brži, vjerodostojniji i učinkovitiji negoli saznanja koja se dobivaju fragmentiranim izvješćima pojedinih centara s uključenim malim brojem ispitanika.
Opća skupština ECRAID-Base se ove godine održava u Zagrebu, 5. – 6. lipnja 2023. u hotelu Esplanade. Skupštini će prisustvovati 80-tak članova, pripadnika institucija koje čine ECRAID-Base konzorcij.